Regels activiteiten

  • Bij aanmelding voor deelname aan een Samen-Uit activiteit wordt je naam en mailadres genoteerd. Dit wordt vertrouwelijk en alleen voor Samen-Uit doeleinden gebruikt en niet aan derden doorgegeven.
  • Met deze gegevens wordt een deelnemerslijst opgesteld en gemaild aan de deelnemers. Dit biedt deelnemers de mogelijkheid om onderling contacten te leggen voor bijvoorbeeld carpoolen, tenzij deelnemers vooraf per email bezwaar aantekenen tegen het delen van gegevens.
  • De kosten van een activiteit worden vooraf per bankgiro voldaan. Het is niet toegestaan achteraf te betalen.
  • Bij tijdige afzegging van deelname, tot twee dagen voor het plaatsvinden van een activiteit, worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij niet tijdige afzegging van deelname zijn 2/3 van de kosten per persoon verschuldigd.
  • Bij verhindering door onvoorziene persoonlijke omstandigheden worden geen kosten in rekening gebracht. Samen-Uit bepaalt dit van geval tot geval, correspondentie hierover is niet mogelijk.
  • Bij niet verschijnen tijdens de activiteit zijn de volledige kosten per persoon verschuldigd.
  • Op de website van Samen-Uit (www.samen-uit.org) worden foto's geplaatst van de activiteiten. Deelnemers kunnen aangeven tijdens de activiteit niet gefotografeerd te willen worden. Dit wordt gerespecteerd.
  • Deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
  • Samen-Uit kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld bij eventuele schade of letsel.