Historie Samen-Uit

Samen-Uit is eind 2005 opgericht met als doel het organiseren van activiteiten ter bevordering van de onderlinge contacten van jongeren binnen de gereformeerde gezindte.

Vanaf 2010 zijn deze activiteiten uitgebreid met lezingen over bezinnende en maatschappelijke onderwerpen.